Galecop Veilig
Apps en appgroepen

7. Whatsapp en appgroepen

Wat zijn de voor- en nadelen van whatsappgroepen?
In Galecop zijn diverse grotere en kleinere whatsappgroepen actief die te maken hebben met (onder meer) veiligheid.

De twee grootste daarvan zijn Galecop veilig en Wijkwhatsapp Galecop 1. Van deze twee grootste zijn respectievelijk Monique Oude Velthuis en Martin Reijmerink (Pen.nl) de beheerders. Beiden wonen in Galecop. Uit alle delen van de wijk zijn bewoners ‘lid’ van deze app groepen die gericht zijn op het signaleren van inbraken of zich verdacht gedragende personen. In beide gevallen wordt opgeroepen om contact op te nemen met 112 als deelnemers ‘onregelmatigheden’ constateren. Met andere woorden: treedt niet zelf op, maar waarschuw 112 en registreer zoveel mogelijk kenmerken waarmee (eventuele ) daders later getraceerd kunnen worden.

De bedoeling is dat verdachte situaties met elkaar gedeeld worden en we met z’n allen uitkijken naar verdachte situaties. En uiteraard zo nodig 112 inschakelen. Hiervoor heb ik tips van onze wijkagente gekregen en gedeeld. We hanteren hierbij de SAAR-methode. De letters staan voor:
S: signaleren
A: alarmeren
A: app om je waarneming bekend te maken aan anderen
R: reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan om de verdachte actie/persoon te verstoren.

Let op: Uiteraard staat daarbij de eigen veiligheid altijd voorop. Deelname aan deze whatsappgroepen vereist discipline van de leden van de appgroep die immers uitsluitend voor de veiligheid zijn bedoeld en niet voor het onderhouden van sociale contacten!

Via het contact formulier kunt u zich aanmelden voor de lokale whatsappgroep Galecop veilig.

U kunt zich via deze link/pagina op facebook opgeven voor de buurt-WhatsApp-Nieuwegein van PEN.NL.

Eigen Whatsappgroep starten voor veiligheid en/of sociale interactie
Naast de bovengenoemde (grotere) groepen zijn er talloze straat- of buren appgroepen die veel kleiner van omvang zijn. Informeer bij uw buren of die ook in uw straat bestaan en of u zich daar eventueel bij kunt aansluiten. De kleine(re) app-groepen kunnen behalve voor veiligheid ook voor sociale doeleinden worden gebruikt.

Zelf een app-groep starten
Op de tegel app-groep opstarten zijn ideeën, tips en suggesties opgenomen hoe u zelf eenvoudig groep kunt starten. U kunt hier ook handige voorbeeld documenten downloaden die u kunt gebruiken om een groep(je) voor uw straat op te starten. De voorbeelden betreffen ‘richtlijnen’ voor het gebruik van de (kleinere) buurt appgroepen.