Galecop Veilig
Evenementen

5. Borden in de wijk

In onze wijk hangen ‘waarschuwingsborden’ aan lantarenpalen
De borden attenderen u én potentiële inbrekers erop dat er in Galecop werk wordt gemaakt van veiligheid. De borden verwijzen naar deze site en daarmee naar handige inbraakpreventietips en  appgroepen. De borden zijn geplaatst bij alle ‘ingangen’ van de wijk en op enkele centrale plaatsen in de wijk waar veel verkeer voorbij komt.

De site attendeert u op preventieve maatregelen die u kunt nemen om uw eigendom te beschermen en attendeert potentiële inbrekers tegelijk op het bestaan van appgroepen in de wijk.