Galecop Veilig
Evenementen

1. De aanleiding

Waarom deze informerende site? Een toenemend aantal auto- en woninginbraken leidde tot dit initiatief.
Vanuit de wijk, social media en politie ontvingen we (wijkoverleg Galecop) signalen dat het aantal inbraken in onze wijk (in woningen en auto’s) groeiende is. Overleg met de wijkagent en de wijkcoördinator leidde niet tot een afname daarvan. Daarom werd besloten om via borden in de wijk te verwijzen naar deze website. ‘Ongewenste’ bezoekers worden ermee geïnformeerd (lees: ‘gewaarschuwd’) dat er diverse appgroepen bestaan tegen ongewenst bezoek. Bovendien kunnen bewoners er zich wellicht net iets beter mee organiseren tegen die niet gewenste bezoekers.

Wie is wie?
Na een oproep op social media meldde zich een aantal wijkbewoners. Met de wijkcoördinator en de voorzitter van het wijkoverleg gaven zij onder meer vorm en inhoud aan deze website. Wie deden/doen er mee? Peter Kool, Cees Nagtegaal, Monique Oude Veldhuis, Jan van Rossum en de wijkcoördinator van de gemeente Nieuwegein.