Galecop Veilig
Evenementen

4. Onveilige situaties melden

Meldt onveilige situaties direct!
Soms gaat er in Galecop wel eens iets mis ondanks al onze wensen en inspanningen. Als u ondanks uw voorzorgsmaatregelen ‘verdachte’ situaties waarneemt in de wijk is het verstandig dat u, voordat u ook maar iets anders doet, eerst de politie informeert via het algemene alarmnummer 112. Daarna kunt u bijvoorbeeld iets melden in de app veiligebuurt (zie de pagina daarover) of in de appgroep waarvan u eventueel deel uitmaakt.

Ook voor andere onveilige situaties in de wijk, bijvoorbeeld ‘hobbelende’ stoepen of losliggende tegels zijn ‘meldpunten’. Onderstaand vindt u enkele mogelijkheden om die te melden:

* Beide app´s geven de coördinaten door, U kunt een foto toevoegen en veelal krijgt u binnen een dag feedback van de gemeente.